Patriotyzm to odpowiedzialność za dobro wspólne, za państwo, za szanse życiowe dla wszystkich obywateli. Kształtuje się go od najmłodszych lat, w rodzinie, szkole, państwie.

Dlatego tegoroczne majowe  narodowe święta chcieliśmy uczcić wspólnymi działaniami. Uczniowie szkoły w Wilamowicach wzięli udział w szkolnym konkursie na przygotowanie lapbooków dotyczących naszej Ojczyzny. Klasy IV- VI  „Symbole Polski”

klasy VII- VIII i gimnazjum „Polskie konstytucje”.

Prace uczniów zadziwiły jak zwykle pomysłowością, techniką i precyzją wykonania. Najpiękniejsze prace zostały wywieszone w szkole na gazetkach. Oraz nagrodzone książkami. Młodsi uczniowie zaangażowali w to przedsięwzięcie również swoich bliskich dzięki czemu idea kształtowania postaw patriotycznych w rodzinie została w pełni zrealizowana. Dziękuję za tak liczny udział i zapraszam do kolejnych działań łączących pokolenia  w duchu dialogu międzypokoleniowego.

Anna Kunicka