GMINA WILAMOWICE

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

pt.: „Rozwój edukacji przedszkolnej

w Gminie Wilamowice”

Celem głównym projektu pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilamowice” będzie wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wilamowice dla 50 nowoprzyjętych dzieci, w tym 27 dziewczynek w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. i w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli pracujących w dwóch placówkach do których jest skierowany projekt.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 765 551,44 zł

FORMULARZ PROJEKTU

Regulamin projektu