ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 33/2018/2019

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH Z DNIA 23.08.2019R

WPROWADZA SIĘ CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU I PARKOWANIA SAMOCHODÓW

WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH