Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką.

Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe.

Albert Einstein

……………………………………………………….

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

Galileusz

……………………………………………………….

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie

i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.


Jean Fabre

……………………………………………………………

Klasy VIII a i VIII b w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty będą rywalizować ze sobą przez cały rok szkolny 2019/2020.

Rozgrywki międzyklasowe odbędą się pięć razy w ciągu bieżącego roku szkolnego. W każdej z klas ósmych nauczyciel uczący matematyki na lekcji powtórzeniowej poprzedzającej sprawdzian pisemny z danego działu materiału dokona podziału klasy na grupy. Podzieli zespół klasowy na 5 drużyn. Każda z nich otrzyma do rozwiązania inny test składający się z 8 pytań. Do każdego pytania podane będą odpowiedzi. Zadaniem uczniów będzie rozwiązywanie problemów matematycznych dotyczących powtarzanych zagadnień. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź drużyna, a tym samym klasa zdobędzie 1 punkt.

Każdy uczeń i jego wiedza, umiejętności i zaangażowanie będą miały wpływ na wynik osiągany przez całą klasę.

Maksymalnie w ciągu rocznej rywalizacji klasa może zdobyć 200 punktów (5 * 40 punktów).

Liczby punktów zdobywanych przez klasy w kolejnych rundach potyczek będą odnotowywane na gazetkach w salach, którymi opiekują się w tym roku szkolnym klasy VIII .

Zagadnienia, których będą dotyczyły kolejne etapy rywalizacji:

 1. Potęgi i pierwiastki
 2. Twierdzenie Pitagorasa i trójkąty charakterystyczne
 3. Graniastosłupy
 4. Ostrosłupy
 5. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych uczniów naszej szkoły,
 • efektywna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty,
 • propagowanie wśród uczniów matematyki,
 • nauka przez zabawę,
 • kształtowanie umiejętności współpracy z innymi, wykonywania zadań pod presją czasu
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekt swojej pracy i umiejętności przystępowania do uczciwej i zdrowej rywalizacji.

Życzymy powodzenia i wytrwałości wszystkim ósmoklasistom!!!

Organizatorzy rywalizacji: Ewelina Markiel, Jacek Markiel