W tym roku szkolnym uczniowie klas I – III uczą się w nowej części szkoły. Klasy są odnowione i wyposażone w tablice interaktywne i projektory.
Te nowoczesne technologie zwiększają motywacje uczniów do nauki
i aktywności podczas zajęć oraz zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacji.
Mimo różnorodnych i urozmaiconych zajęć, uczniowie najbardziej lubią przerwy, tym bardziej, że dają dzieciom odprężenie po wysiłku umysłowym.
Mając na uwadze ważność aktywności fizycznej podczas  przerw w nauce, ich wpływ na zdrowie fizyczne oraz myślenie i uczenie się, dyrekcja szkoły zakupiła edukacyjne naklejki –  „Podłogowe gry w klasy”, grę „Węże i drabiny”  oraz „Chińczyka”.
Jest to nie tylko wesoły element  wystroju korytarza,  ale  zachęta do zabaw ruchowych, zapewnienia  aktywności fizycznej i sposób na bezpieczne spędzenie przerwy.

Wychowawcy klas I – III.