W listopadzie odbył się pierwszy etap Szkolnej Matematycznej Ligi Zadaniowej, w której w bieżącym roku szkolnym biorą udział wszyscy uczniowie klas VIII a i VIII b.

Uczniowie obu klas zostali podzieleni na grupy i współpracując ze sobą rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności dotyczące potęg i pierwiastków. Każda grupa rozwiązywała inny zestaw 8 zadań. Za każde prawidłowe rozwiązanie uczniowie otrzymywali punkt dla klasy. Wszyscy podczas trwania konkurencji byli skupieni na wykonywanych ćwiczeniach i zmotywowani do uzyskania jak największej ilości punktów dla swojego zespołu klasowego. Ósmoklasiści bardzo chętnie zaangażowali się w rywalizację, przestrzegali zasad pracy w grupie i próbowali zaprezentować jak najlepiej swoje matematyczne umiejętności i wiedzę.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w pierwszym etapie to 40 punktów.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Klasa VIII a – 28 punktów

Klasa VIII b – 22 punkty

Gratulujemy uczniom obu klas i życzymy powodzenia
w drugim etapie rozgrywek, który odbędzie się już wkrótce.

Zadania kolejnej rundy dotyczyć będą twierdzenia Pitagorasa i jego zastosowań
oraz trójkątów charakterystycznych.

Liczby punktów zdobytych w poszczególnych etapach będą do siebie dodawane – ostatecznym wynikiem klasy będzie suma uzyskanych punktów.

 

Organizatorzy: Ewelina Markiel, Jacek Markiel