Dnia 29 listopada 2019 r. na zaproszenie wychowawców klas  trzecich, odwiedził uczniów Pan Mateusz  Nowak –  Ratownik  Medyczny pracujący w Oświęcimskim Pogotowiu Ratunkowym. Celem spotkania było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.  Uczestnicy spotkania dowiedzieli  się jak należy zająć się   osobą poszkodowaną  zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, uczyli  się jak sprawdzić czy człowiek  jest przytomny oraz jak ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej. W formie zabawowej uczyły się w jaki sposób należy wezwać pomoc i jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Przy okazji utrwalili znane im już numery alarmowe służb ratowniczych.  Największą atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie – „Stefanku”, na którym dzieci  ćwiczyły  sztuczne oddychanie
i masaż serca według instrukcji i pod nadzorem ratownika.
Zajęcia, które przeprowadził Pan Mateusz były bardzo pouczające, a dzieci uczestniczyły w nich   z zainteresowaniem  i zaangażowaniem.
Mamy nadzieję, że te zajęcia uwrażliwiły  naszych wychowanków na potrzebę udzielania pomocy i dostarczyły praktycznych rad jak zostać „małym ratownikiem”.

Dziękujemy bardzo wychowankowi naszej szkoły –  Panu Mateuszowi Nowak za poświęcony czas i przeprowadzenie interesujących  zajęć, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania komuś zdrowia i życia.

M. Bloch, B. Biesik.