W dniu 12  grudnia 2019 roku w auli Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyło się podsumowanie XVI edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Celem konkursu jest szerzenie wartości edukacyjnych oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym uznaniem zdobywając szersze grono zwolenników. W tej edycji oprócz kategorii: literackiej, fotograficznej, multimedialnej
i plastycznej pojawiła się również forma przestrzenna. Każda z prac przejawiała emocje, właściwy przekaz i nieszablonowość wykonania.

Zebranych gości i przedstawicieli władz powiatu powitał starosta bielski Andrzej Płonka. Pogratulował laureatom i opiekunom konkursu wysokich lokat i wkładu włożonego
w przygotowanie uczniów.

Wśród członków jury byli między innymi naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie  Beata Jura, naczelnik Wydziału Ochrony i Środowiska  Edyta Skorupa, wicestarosta Grzegorz Szetyński, członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod przewodnictwem Grzegorza Gawędy,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Kubik, członek Zarządu Powiatu Dorota Nikiel oraz redaktor naczelna czasopisma „Mój Powiat” Alina Macher.

Spośród 550 prac, które napłynęły do organizatorów wyłoniono 36 laureatów. W ich gronie znaleźli się nasi uczniowie.

W kategorii prac przestrzennych I miejsce zdobył Tomasz Kubica z klasy VI a. W kategorii prac plastycznych III miejsce zdobyła Antonina Płaza z klasy IV. W kategorii prac fotograficznych II miejsce Karolina Stańczyk z klasy VI a oraz wyróżnienie Radosław Mytnik z klasy VI b.

Dyplomy i upominki wręczali laureatom przedstawiciele władz powiatu. Całość wydarzenia uświetnił  repertuar poetycko-muzyczny uczennicy LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej – Niny Kumorek.

Z uwagi na najliczniejsze grono uczestników i laureatów konkursu  uhonorowano Zespół Szkolno-Przedszkolny z Rudzicy  i Zespół Szkół w Wilamowicach specjalnym podziękowaniem.

Dyplomy i pamiątkowe fotografie wraz z podziękowaniem umieszczone zostaną
w pamiątkowej antyramie w korytarzu naszej szkoły.

Alina Kajta-Bożek