„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.”

Matka Teresa z Kalkuty 

*************************************************************************

Grudzień to miesiąc wyjątkowy – czas oczekiwania na najbardziej rodzinne święta w roku, okres intensywnych przygotowań, a w końcu refleksyjne, pełne zadumy dni wśród najbliższych, liczne spotkania i rozmowy przy stołach świątecznych oraz okazja do podsumowań mijającego roku.

W kończącym się miesiącu odbyło się w naszej szkole wiele akcji i wydarzeń. Do najważniejszych z nich należą: apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  akcja mikołajkowa samorządu szkolnego – obdarowanie wszystkich uczniów szkoły słodkim upominkiem przez Św. Mikołaja oraz jego pomocników, świąteczny kiermasz, z którego dochód będzie przekazany na cele charytatywne, charytatywna zbiórka prezentów dla niepełnosprawnych dzieci, przygotowania do Jasełek i koncertu kolęd, które odbędą się w styczniu 2020r oraz klasowe spotkania wigilijne.

6 grudnia to data w kalendarzu, która kojarzy się nam niezależnie od wieku ze spotkaniem ze Św. Mikołajem, radością, uśmiechem, prezentami i dzieciństwem. W tym dniu w klasie 6b w ramach godziny wychowawczej zorganizowane zostały Matematyczne Mikołajki mające charakter drużynowej rywalizacji. Uczniowie pracując w grupach zmagali się z zadaniami w różnych konkurencjach, m.in. próbowali rozwiązać zagadki i łamigłówki mikołajkowe oraz prawidłowo podać skojarzenia matematyczne. Wszyscy bardzo się starali zdobyć jak najwięcej punktów dla swojego zespołu, chętnie brali udział w zabawie i uczciwie rywalizowali ze sobą.  Dwie drużyny uzyskały taki sam najwyższy wynik. W skład zwycięskich drużyn wchodzili: Piotr, Krystian, Miłosz i Tomasz oraz Oliwia, Zuzanna M., Łukasz i Jakub. 

Wysiłek i trud podejmowany podczas konkurencji został nagrodzony słodkim upominkiem i pamiątkowymi świątecznymi zawieszkami.

Wszystkim uczniom gratuluję wiedzy i umiejętności matematycznych.

20 grudnia 2019r  – ostatniego dnia przed przerwą świąteczną odbyło się klasowe spotkanie wigilijne podczas którego uczniowie klasy 6b złożyli sobie świąteczne życzenia i wręczyli przygotowane wcześniej prezenty. W rolę pomocnika Św. Mikołaja wcielił się tym razem Błażej – przewodniczący klasy, który podczas rozdawania prezentów zadbał o to, by każdy upominek trafił do odpowiedniej osoby. Spotkanie przy świątecznym stole było dla wszystkich okazją do rozmowy, wspomnień i refleksji. Dziękuję uczniom oraz ich Rodzicom za przygotowanie świątecznego spotkania.

Poniżej fotogaleria z obu imprez klasowych.

*************************************************************************

Organizacja uroczystości i imprez szkolnych stanowi bardzo ważny element pracy wychowawczej bowiem poprzez te formy rozwija się uczucia wychowanków. Każda impreza klasowa (szkolna)  ma na celu integrację zespołu klasowego (społeczności szkolnej), jest okazją do lepszego poznania rówieśników i zrozumienia, że każda osoba wnosi coś wartościowego do grupy, której jest częścią.  Organizacja imprez klasowych służy kształtowaniu w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych.

Współczesna szkoła, chcąc realizować cele dydaktyczno-wychowawcze musi odwoływać się do przeżyć wychowanków, budzić je i kształtować a nie ograniczać się tylko do przekazywania informacji. Imprezy organizowane w ciągu roku szkolnego mogą służyć wywołaniu przeżyć bliskich uczniom jak również ważnych społecznie.

Podczas imprez klasowych i szkolnych rozwijane są społeczne kompetencje kluczowe takie jak: rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach, świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. W trakcie spotkań, wyjazdów kształtowane są u dzieci  i młodzieży umiejętność zachowania się odpowiednio do sytuacji, dojrzałość społeczna, umiejętności interpersonalne. Imprezy klasowe i szkolne są tą formą pracy wychowawczej, która w sposób bezpośredni dostarcza bodźców emocjonalnych, jest źródłem doznań estetycznych, sprzyja aktywności wychowanków, rozwija zdolności i zainteresowania, kształtuje poglądy i przekonania, kształtuje postawy twórcze i odtwórcze.

 

Ewelina Markiel – wychowawca klasy 6b

*************************************************************************