Dnia 6 lutego 2020 roku uczniowie klas szóstych mieli okazję uczestniczyć w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez państwo Beatę i Rafała Sikorskich. Celem spotkania było połączenie zajęć artystycznych z profilaktyką uzależnień.

Zajęcia rozpoczęły się rozmową na temat przyczyn dekoncentracji uczniów
w dzisiejszym świecie. Internet, telefon komórkowy, niewłaściwe odżywianie, stres dnia codziennego powodują, że nasza koncentracja zostaje zaburzona. Prowadzący podali przykładowe zestawy ćwiczeń relaksacyjnych pomocnych w sytuacjach stresowych. Możemy je wykorzystać w zasadzie zawsze, gdy jesteśmy pobudzeni lub targają nami negatywne emocje.

Część praktyczna z kolei polegała na samodzielnym wykonaniu sowy z gliny według instruktażu prowadzących. Uczniowie zapoznani zostali z surowcem, jego plastycznością oraz etapami procesu wytwórczego (przygotowanie gliny, formowanie, suszenie, wypalanie, zdobienie). Poznali i mieli do dyspozycji narzędzia rzeźbiarskie. Kontakt z ekologicznym materiałem był doskonałą terapią kontynującą uwolnienie wywołanych emocji. Lepieniu z gliny towarzyszyła muzyka relaksująca „odgłosów ziemi”.

W trakcie pracy uczestnicy wykorzystywali poznane techniki wyciszenia i relaksacji. Gotowe „sowy” zostały zabrane do wypalenia w pracowni ceramicznej. Na kolejnej lekcji techniki każdy uczeń według inicjatywy wykończy je ozdobę farbą.

Powyższe warsztaty to przede wszystkim  profilaktyka. Praca z glina to nie tylko ćwiczenie zręczności i doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale przede wszystkim radość z bycia twórcą. Uczniowie mogą wyzwolić swoją wyobraźnię, eksperymentować, doskonalić inwencję i uczyć się cierpliwości, planowania i pokonywania porażek. Zajęcia uczą nas odpowiedzialności za wykonaną rzecz. Cel został osiągnięty. Po ukończonym spotkaniu prowadzący byli pełni uznania za włożony wysiłek uczniów i rezultat terapeutyczny zajęć.

Chcę podkreślić, że warsztaty były częściowo dofinansowane ze środków Urzędu Gminy przeznaczonych na profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Pragnę podziękować Burmistrzowi  Gminy p. Marianowi Trela oraz p. Justynie Hetnał- pełnomocnik do spraw profilaktyki i uzależnień za przekazanie środków na ten cel.

Alina Kajta-Bożek