Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa 2019/2020 – II etap

.………………………………………………………………………………………………………………………….

W ostatnim tygodniu stycznia odbył się w obu klasach ósmych II etap Szkolnej Matematycznej Ligi Zadaniowej.

Zadania, które uczniowie rozwiązywali w grupach, dotyczyły twierdzenia Pitagorasa, przekątnej kwadratu, wysokości i pola trójkąta równobocznego oraz zależności między długościami boków w trójkątach o kątach 300, 600, 900  oraz 450, 450, 900.

Każda grupa rozwiązywała inny zestaw 8 zadań. Zestawy różniły się stopniem trudności i typem zadań.

 

Utrwalanie przez uczniów wymienionych zagadnień jest niezwykle istotne przed zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty.

 

Każda klasa mogła zdobyć 40 punktów.

Oto wyniki rywalizacji:

Klasa VIII a – 19 punktów

Klasa VIII b – 23 punkty

 

Podsumowanie dwóch konkurencji (sumy punktów) :

Klasa VIII a – 47 punktów (28+19)

Klasa VIII b- 45 punktów (22+23)

 

 

III etap rywalizacji będzie dotyczył graniastosłupów.

Życzymy powodzenia.

 

Ewelina Markiel, Jacek Markiel