Od 1 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” . Projekt realizowany  jest od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  uczniów i uczennic uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice jak i doposażenie placówek oraz tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach projektu odbywają się w Szkole Podstawowej  w Wilamowicach zajęcia logopedyczne, zajęcia z dysleksji i dysgrafii oraz zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy. Projektem objętych zostało 39 uczniów ze wskazaniami lekarskimi oraz wskazaniami PPP.  Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanymi wcześniej i zatwierdzonymi programami zajęć. W projekcie pracuje w naszej szkole 4 nauczycieli. Nauczyciele prowadzący zajęcia uczestniczyli szkoleniach sfinansowanych ze środków projektu.