Dyrektor
Zespołu Szkół  w Wilamowicach
zgodnie z Zarządzeniem Pana Burmistrza informuje, iż od dnia 12.03.2020r. 
zawiesza się zajęcia dla uczniów.
W szkole w  dniach 12 i 13.03.2020r. w razie konieczności  będą prowadzone  zajęcia opiekuńcze  w dniach 12 i 13.03.2020r.

W tych dniach przedszkole funkcjonuje
bez zmian.

Od poniedziałku tj. 16.03.2020r.
do 27.03.2020r.
zajęcia zarówno w szkole jak
i przedszkolu zostają zawieszone

przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wszystkie  działania zostały podjęte w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Informacje będą przekazywane na bieżąco
za pośrednictwem mobidziennika i strony internetowej przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach

Mariola Dylewska Mitoraj