Drodzy Rodzice

Lista dzieci przyjętych

do

Szkoły Podstawowej im. Abp. Józefa Bilczewskiego

w Wilamowicach

zostanie podana do publicznej wiadomości

15 kwietnia 2020r.

Rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka

do klasy pierwszej

(dotyczy: dzieci spoza obwodu szkoły –Stara Wieś)

prosimy, by w dniach od 30 marca do 8 kwietnia 2020r. na adres e-mail: zs@wilamowice.pl przesłali oświadczenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Oświadczenie woli

Lista dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-2021