Drodzy Rodzice!

► Tematem przewodnim tego tygodnia będzie praca rolnika. Siądźmy wspólnie z dzieckiem i opowiedzmy mu jak wygląda praca na polu. Opowiedzmy o oraniu pola, sianiu zbóż, nawożeniu i opryskiwaniu. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo podczas wykonywania tych prac.

Pokażmy dziecku obrazek przedstawiający etap wzrostu rośliny i opowiedzmy o nim, np. https://przedszkolankowo.pl/2017/02/06/etapy-wzrostu-roslin-plansze/

►Niech dziecko spróbuje dokonać analizy sylabowej wyrazów rolnik (rol-nik) i ziarno (ziar-no), wyklaskując każdą sylabę.

►Zaproponujmy zabawę z ilustracją ruchową do wiersza „Rolnik” Zbigniewa Dmitrocy:

Rolnik rano rusza w pole (dziecko maszeruje)

orać pługiem czarną rolę. (dziecko zatrzymuje się, wyciąga ręce przed siebie i maszeruje dalej)

Sieje zboże i buraki, (dziecko stoi, naśladuje sianie ziarenek)

z których potem są przysmaki (dziecko stoi, masuje się po brzuchu)

Pozdrawiam, Olga Krauzowicz