GMINA WILAMOWICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt grantowy pozwolił naszej gminie pozyskać środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Gmina Wilamowice zakupiła 38 laptopów, które są wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Gmina przekazała laptopy szkołom, które w formie użyczenia są udostępnione 38 uczniom naszej gminy. Dbanie o zdrowie  i edukację poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest priorytetem w czasie epidemii COVID-19.