Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach została przedłużona do 24.05.2020r.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020r.
Wszystkie informacje znajdują się  na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja