Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt.  „Święty Jan Paweł II – Czciciel  Matki Bożej” organizowanego przez Zespół Szkół w Wilamowicach

Organizatorzy: Zespół Szkół w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 14
Cele konkursu:

 • uczczenie 100-lecia urodzin pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową- św. Jana Pawła II
 • popularyzowanie działalności edukacyjnej i religijnej wśród młodego pokolenia
 • ukazanie różnych sposobów oddania czci Ojcu Świętemu
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości plastycznej i literackiej
 • wyszukiwanie, rozwijanie zdolności i promocja talentów

Regulamin konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w kategoriach:

 • plastyczna- o maksymalnym formacie A3
 • literacka-tekst  do dwóch stron formatu A4 (wiersz, intencja, list, opowiadanie)
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży naszej szkoły w następujących kategoriach wiekowych:

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej (plakat, malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane) na formacie maksymalnie A3  lub pracy literackiej wykonanej ręcznie również na formacie maksymalnie A3.
 2. Wpływ na ocenę zadań będą miały następujące kryteria:
 • samodzielność pracy
 • przesłanie płynące z tematu konkursu
 • kreatywność i oryginalność pracy
 1. Nadesłane prace drogą elektroniczną zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Natomiast po powrocie do szkoły wszystkie dzieła zostaną wyeksponowane w „Galerii szkolnej”.
 2. Wykonane prace plastyczne, napisane teksty należy opisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą. Jeśli ktoś wyraża zgodę może podpisać się z przodu pracy imieniem lub inicjałami.

Terminy konkursu:

Ogłoszenie 13 maja 2020. Ostateczny termin nadesłania prac mija w dniu 10 czerwca 2020. Podsumowanie konkursu nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego na stronie internetowej szkoły: zsp.wilamowice.pl

Wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego. Wszelka procedura odbioru zostanie przekazana uczniom poprzez mobidziennik.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymują ocenę celującą cząstkową za wykonana pracę, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Wilamowicach.

Wszelkich informacji udzielają wskazani nauczyciele poprzez mobidziennik.

Pracę należy odesłać najpóźniej do 10 czerwca S. Teresie, p Marioli lub p. Alinie.