W dniu 31 lipca 2020r. każdy absolwent szkoły podstawowej otrzymał z rąk dyrektora szkoły zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie  informujące o wyniku sprawdzianu ósmoklasisty, który w całej Polsce odbył się w dniach 16-18 czerwca 2020r.
Poniższa tabela prezentuje średnie wyniki uczniów w poszczególnych szkołach Gminy Wilamowice, średnie wyniki gminy, powiatu, województwa i kraju.
Na uwagę zasługują wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach, które zarówno z języka polskiego, matematyki jak i języka angielskiego są wyższe od wyników gminy, powiatu, województwa i kraju. Cieszy nas fakt, że średnie wyniki z języka polskiego i matematyki uczniów sp Gminy Wilamowice są wyższe od wyników  krajowych i wojewódzkich, natomiast wielkim sukcesem możemy nazwać wyniki z języka angielskiego, które są wyższe od powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Samodzielna praca uczniów, przy ogromnym wsparciu rodziców oraz zdalnym nauczaniu przez nauczycieli  pozwoliła naszym ósmoklasistom osiągnąć dobre wyniki.  O tym, jak ważny jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem, czego nie było w polskich szkołach od 12 marca bieżącego roku z uwagi na pandemię koronawirusa w Polsce, gdzie w trosce o zdrowie i życie ludzkie zawieszono i ograniczono działalność jednostek oświatowych w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19, świadczą niższe niż w poprzednich latach wyniki sprawdzianu nie tylko w naszej gminie, ale także w całym kraju.
Życzymy, aby wszyscy absolwenci szkół prowadzonych przez Gminę Wilamowice dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych i tam osiągali kolejne sukcesy zdobywając wiedzę, umiejętności i kompetencje.

TABELA ŚREDNICH WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS VIII W 2020R.

Część I (%) Część II (%)
J. polski Matematyka J. angielski
Szkoła Podstawowa w Dankowicach 51,31 37,62 52,34
Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach 67,70 59,00 69,00
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach 58,98 46,88 59,39
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 62,10 49,00 60,40
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach 59,60 47,90 58,30
POWIAT 61,32 48,97 56,89
WOJEWÓDZTWO 59,29 45,67 55,24
KRAJ 59,00 46,00 54,00
GMINA WILAMOWICE 59,60 46,80 60,02

Kierownik ZOSIP                                                                                                     BURMISTRZ WILAMOWIC
Bożena Sobocińska                                                                                                Marian Trela