Miło nam ogłosić, że w tegorocznych tajnych, demokratycznych wyborach do Samorządu Szkolnego i Gminnego Sejmiku Uczniowskiego zostały wybrane następujące osoby:
Samorząd Szkolny:
Krywult Piotr- 24 głosy
Grygierczyk Lilianna- 15 głosów
Kubik Marcin- 13 głosów
Nowak Jak- 11 głosów
Januszyk Dawid- 9 głosów

Sejmik Uczniowski:
Dudys Patrycja- 24 głosy
Ługowska Vanessa- 13 głosów
Taratuta Krzysztof- 13 głosów
Januszyk Dawid- 13 głosów
Płonka Jakub- 13 głosów
Zejma Maria- 10 głosów