„Od wszystkich, którzy biorą pióro,
aby kreślić słowo, oczekujemy rzetelności.
Nie wystarczy nakreślić słowa płynem,
wziętym z kałamarza, zazwyczaj … czarnym.
Trzeba pióro maczać w prawdzie i miłości!
Bo tylko takie słowo może być ufnie przyjęte.”
/ Kardynał Stefan Wyszyński/

 

W Dniu Edukacji Narodowej życzymy Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji
i Obsługi oświaty szacunku, dobroci i życzliwości od ludzi, sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Gminy Wilamowice, spokoju i radości, zdrowia, a dla Emerytowanych Dyrektorów, Nauczycieli
i Pracowników długich lat szczęśliwego życia. Wszystkim Państwu życzymy szczęścia osobistego, realizacji planów i zamierzeń, a także spełnienia marzeń.

Kierownik ZOSIP           Przewodnicząca Rady Miejskiej          Burmistrz Wilamowic
Bożena Sobocińska           Stanisława Kudłacik                              Marian Trela

Wilamowice, 14 października 2020r.