Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego dobrowolność, ochotniczość i oznacza dobrowolną, nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa. A zatem wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz innych. Tym bardziej cieszymy się,że tylu uczniów naszej szkoły wyraziło chęć przystąpienia do nowo powstałego Szkolnego Koła Wolontariatu. Działania charytatywne w naszej szkole prowadzimy corocznie, ale teraz możemy oficjalnie ogłosić,że Koło rozpoczęło swoją działalność.

We wrześniu wolontariusze postanowili zorganizować zbiórkę karmy, koców i zabawek dla zwierząt ze Schroniska. Jak zawsze uczniowie i rodzice naszej szkoły stanęli na wysokości zadania i zebraliśmy taką ilość rzeczy dla milusińskich,że Schronisko należało odwiedzić dwukrotnie!

W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować Państwu Kołodziejczykom, rodzicom Macieja, którzy bezinteresownie, poświęcając swój czas zawieźli karmę i resztę przedmiotów do Schroniska w Oświęcimiu.

Czas jest dla wszystkich bardzo trudny i nasze działania w obecnej chwili też są ograniczone, ale mamy mnóstwo pomysłów na bezinteresowną pomoc.Z pewnością jeszcze o nas usłyszycie!

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu

Paulina Tatoń-Praciak

Barbara Nawrocka