„Oto nadeszła pora taka,
by ucznia „zrobić” z przedszkolaka”.

Dnia 30 października 2020 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie
na ucznia. Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas I a , I b i I c.
W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz zaproszonych gości, a  każda klasa oddzielnie zaprezentowała swoje programy artystyczne.  W pięknie  udekorowanej na tą ważną uroczystość  sali gimnastycznej dzieci z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, zaprezentowały wiedzę i umiejętności, które zdobyły w pierwszych miesiącach  nauki w szkole. Podczas występów nie zabrakło również elementu patriotycznego, uczniowie  zaprezentowali  układ  taneczno – ruchowy  z biało – czerwonymi flagami do piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Następnie  złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie  pani dyrektor Mariola Dylewska- Mitoraj dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Abpa Józefa Bilczewskiego. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i kuferki ufundowane przez Rodziców.  Po Ślubowaniu  przyszedł czas na życzenia, podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.

 

                                                                                    Wychowawcy klas pierwszych