W 2017 r. Instytut Książki rozpoczął realizację kampanii „Mała książka  – wielki człowiek”. Swoimi działaniami obejmuje ona dzieci w trzech grupach wiekowych: niemowlęta, dzieci w wieku przedszkolnym, a od 2020 r. pierwszoklasistów, jak również ich rodziców, dziadków i opiekunów, podkreślając rolę i wartość czytania międzypokoleniowego. Kampania społeczna obecna jest w mediach tradycyjnych i społecznościowych, w przestrzeni miejskiej, a także podczas licznych wydarzeń skierowanych do dzieci i ich opiekunów.

„Tegoroczny, nowy etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych.”

( źródło: „Instytut Książki” )

Nasza szkoła również  weźmie udział w realizacji tego ważnego projektu. Otrzymaliśmy nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Wyprawki czytelnicze zostaną przekazane pierwszoklasistom podczas przyjęcia ich do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Czekamy więc na szybki powrót uczniów do szkoły.