ZDALNE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

CZYLI

SZKOLNA MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA

W KLASACH ÓSMYCH

w roku szkolnym 2020/2021

……………………………………………………………………………………….

„W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów”

Euklides

……………………………………………………………………………………….

„Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.”
Hugo Steinhaus

 

Klasy VIII a i VIII b w ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z matematyki będą rywalizować ze sobą w drugim semestrze roku szkolnego.

Etapy rozgrywek międzyklasowych odbywać się będą jeden raz w miesiącu – od lutego do maja. Każdy uczeń będzie miał za zadanie rozwiązać test złożony z 8 pytań zamkniętych lub typu Prawda/Fałsz. Pytania dotyczyć będą zagadnień powtarzanych przed egzaminem. W każdym etapie uczeń może zdobyć 8 punktów.

Testy przygotowane zostały przy użyciu aplikacji Testportal.pl. Podczas danego etapu uczniowie będą rozwiązywać zadania na pięciu poziomach – w zależności od predyspozycji i swoich możliwości. O stopniu trudności rozwiązywanych zadań decyduje nauczyciel matematyki. Praca z zestawami konkursowymi będzie odbywać się na lekcji matematyki w tym samym dniu w obu klasach.

Każdy uczeń, jego wiedza, umiejętności i zaangażowanie będą miały wpływ na wynik osiągany przez całą klasę.

Porównywane będą średnie wyników uzyskiwanych przez uczniów danej klasy w poszczególnych etapach. Klasa, która uzyska wyższą średnią w danym etapie otrzymuje 1 punkt.

W przypadku remisu (2:2) po czterech etapach rywalizacji porównana zostanie i o zwycięstwie zdecyduje frekwencja (procentowy udział uczniów klasy w rozgrywkach).

Zagadnienia, których będą dotyczyły kolejne etapy rywalizacji:

 1. Potęgi i pierwiastki
 2. Twierdzenie Pitagorasa i trójkąty charakterystyczne
 3. Graniastosłupy i ostrosłupy
 4. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych uczniów naszej szkoły,
 • efektywna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty,
 • propagowanie wśród uczniów matematyki,
 • motywowanie uczniów do poznawania „królowej nauk”,
 • nauka przez zabawę,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania zadań pod presją czasu, rozplanowania pracy w określonych ramach czasowych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekt swojej pracy i umiejętności przystępowania do uczciwej i zdrowej rywalizacji.

 

Życzymy powodzenia i wytrwałości uczniom klas ósmych!!!

 

Organizatorzy rywalizacji: Ewelina Markiel, Jacek Markiel