Od drugiego półrocza roku szkolnego 2020 -2021 uczniowie klasy 4b biorą udział w projekcie naukowym „zeszyt.online”. Projekt ten jest opracowany i wdrożony przez naukowców z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczelnia ta realizując projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”, współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne. Uczniowie otrzymują w ten sposób dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne.

zeszyt.online jest formą pomocy nauki matematyki dla uczniów klas czwartych zarówno tym słabszym jak i tym najlepszym.
W ramach tego projektu powstała platforma e-learningowa. Na tą platformę będą logować się uczniowie klas czwartych naszej szkoły. Tam będą rozwiązywać zadania matematyczne zgodne z treściami nauczania matematyki w tej klasie. I tutaj UWAGA !!!BEZ POMOCY RODZICÓW!!! Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcany na naukę. Sztuczna inteligencja stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane do swoich możliwości i aktualnych kompetencji. Dlatego ważne jest aby uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie, w przeciwnym razie system dopasuje się do osoby która rozwiązuje zadania za niego. Dzieci uczestniczące w części zadaniowej mają możliwość używania innowacyjnego systemu nauki matematyki, który jest wykorzystywany na Politechnice Warszawskiej. Cały przekrój zadań od zwykłego dodawania do poziomu olimpijskiego. Co to znaczy? Uczeń słabszy wyrównuje swój poziom wiedzy, a lepszy dochodzi do zadań konkursowych, nawet o tym nie wiedząc. Cały system przypomina grę komputerową – uczeń po rozwiązaniu określonej liczby zadań zdobywa osiągnięcia.

Jacek Markiel