„Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb.”
   Carl Friedrich Gauss

„W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.“
Immanuel Kant

W piątek 19 lutego 2021 roku uczniowie klas 8a i 8b w ramach powtórek przed egzaminem rywalizowali ze sobą podczas I etapu Szkolnej Matematycznej Ligi Zadaniowej.

W galerii zamieszczono treści kilku przykładowych zadań, które rozwiązywali ósmoklasiści.

Uczniowie rozwiązywali zadania na pięciu poziomach trudności. Dzięki temu każdy z nich miał takie same szanse zdobyć dla swojej klasy 8 punktów. Nie tylko uczniowie uzdolnieni matematycznie, ale także Ci z trudnościami w nauce matematyki zdobywali punkty i mieli realny wpływ na wynik swojego zespołu. Praca nad zadaniami była indywidualna, średni wynik zdecydował o zwycięstwie.

Wyniki I etapu zmagań są następujące:

Klasa 8a – średni wynik: 4,95 p / 8 p – 62%

Klasa 8b – średni wynik: 5,83 p / 8 p – 73%

Frekwencja:

Klasa 8a – 19/23 – 83%

Klasa 8b – 18/22 – 82%

A zatem pierwszy punkt zostaje przyznany klasie 8b.

Po pierwszym etapie:  klasa 8A – 0 punktów, klasa 8B – 1 punkt

 

Gratulujemy wszystkim ósmoklasistom wiedzy z zakresu potęg i pierwiastków.

 

 

II etap Ligi będzie dotyczył twierdzenia Pitagorasa i jego licznych zastosowań oraz własności trójkątów o kątach 450, 450, 900   i  300, 600, 900. Planowany termin: druga połowa marca.

 

Organizatorzy: Ewelina Markiel, Jacek Markiel