Od 1992 roku dzień 22 marca jest Światowym Dniem Wody – świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto to ma nam przypominać, jak wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej – obecnie jest to około 800 milionów osób!

Brak dostępu do wody pitnej to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (w naszej części Ziemi), ale przede wszystkim śmiertelne choroby oraz zmniejszenie szans życiowych!

Nasza „błękitna planeta” zawiera tylko około 2,5 % wody słodkiej, która nadaje się do picia! Słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy ją za szybko i w coraz większych ilościach.

W tym roku Nasza Szkoła włączyła się do Akcji Światowy Dzień Wody z PAH.

Zachęcamy wszystkich uczniów do obejrzenia krótkiej prezentacji z okazji Światowego Dnia Wody oraz sprawdzenia swoich sił w  wirtualnym escape room.

Materiały promujące akcję zostaną udostępnione przez mobiDziennik w dniu 22 marca.

WODA to ŻYCIE, to NASZ SKARB, o który musimy dbać, póki jeszcze mamy czas!