25 marca 2021 roku odbył się drugi etap Szkolnej Matematycznej Ligi Zadaniowej w klasach ósmych. Kilka dni po egzaminach próbnych ósmoklasiści ponownie zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi z matematyki.

Zadania dotyczyły zastosowań twierdzenia Pitagorasa, własności trójkątów o kątach 300, 600, 900 oraz 450, 450, 900, przekątnej kwadratu oraz wysokości i pola trójkąta równobocznego. Utrwalanie przez uczniów wymienionych zagadnień jest niezwykle istotne przed zbliżającym się majowym egzaminem ósmoklasisty.

Na zamieszczonej poniżej animacji  – dowód twierdzenia Pitagorasa. 

Uczniowie doskonalili techniki rozwiązywania zadań zamkniętych. Wybierali jedną z czterech podanych odpowiedzi (tę którą uznawali za prawidłową) wykonując dokładne obliczenia lub szacując i dokonując eliminacji błędnych wyników oraz ustalali, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe  (zadania typu prawda/fałsz). Trenowali także umiejętności pracy w określonych ramach czasowych, uczyli się radzić sobie ze stresem. Rozwiązanie dużej części zadań wymagało od ósmoklasistów dokonania analizy rysunku, odczytania z niego niezbędnych informacji, danych (przykładowe zadania tego typu w galerii).

 

Do drugiego etapu rozgrywek przygotowanych zostało pięć zestawów zadań różniących się stopniem trudności.  Tak duże zróżnicowanie zadań dawało każdemu uczniowi szansę na zdobycie kompletu 8 punktów dla swojej drużyny/klasy. 

 

Oto średnie wyniki uzyskane przez uczniów w II etapie rywalizacji:

Klasa 8a:   4,53 p / 8 p   – 57%

Klasa 8b:   4p / 8p – 50%

 

Frekwencja w II etapie:

Klasa 8a – 15/23  –  65%

Klasa 8b:  – 18/22 –  82%

 

W II etapie rywalizacji punkt zostaje przyznany klasie 8a.

Wynik po dwóch etapach Szkolnej Matematycznej Ligi Zadaniowej to 1:1.

 

III etap Ligi będzie dotyczył graniastosłupów i ostrosłupów. Planowany termin: ostatni tydzień kwietnia.

Przypominamy, że w przypadku remisu po 4 konkurencjach o zwycięstwie zdecyduje frekwencja.

Ósmoklasiści – starajcie się wykorzystać czas, który pozostał do majowego egzaminu najlepiej i najefektywniej jak tylko można!!!

 

Powodzenia

 

 

Organizatorzy: Ewelina Markiel, Jacek Markiel