Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W związku z powyższym w dniu 29 maja 2013 r. odbyła się ćwiczenia ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia.
O godzinie 10.00 rozpoczęto alarm przeciwpożarowy i ewakuację szkoły. Dyrektor szkoły p. Renata Merta poinformowała telefonicznie Straż Pożarną w Bielsku – Białej o rozpoczęciu akcji. W tym samym czasie ogłoszono ewakuację, a sygnałem do jej rozpoczęcia było  trzykrotne użycie gwizdka.  W ćwiczeniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele,  pracownicy obsługi i  administracji. Na miejsce przybyły jednostki straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe.

Ewakuacja uczniów przebiegła sprawnie, bez zakłóceń, a czas ewakuacji wynosił 4 minuty. Uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej, uczniowie klas I – III gimnazjum  oraz dzieci przedszkolne i ich opiekunowie zgromadzili się w parku obok szkoły. Ewakuacja odbyła się według procedur określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Po akcji uczniowie uczestniczyli w pokazach  z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Cała akcja łącznie z symulacją różnych zdarzeń – wynoszenie poszkodowanych, udzielanie pomocy rannym itp.  – trwała 45 minut. Po tym czasie uczniowie wrócili do klas.

Patronat nad przeprowadzoną akcją objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach przy współpracy z Komendą Straży Pożarnej w Bielsku – Białej.

Strażakom bardzo dziękujemy! Dobrze, że to tylko ćwiczenia.                                                                                           M.B.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*