Wartość wychowawczą i edukacyjną w Szkolnych Kasach Oszczędności dostrzeżono już w XVIII w.

W roku 1773r. Komisja Edukacji Narodowej poleciła szkołom aby uczyły dzieci w mądrym dysponowaniu pieniędzmi. Ideę tą realizowały już wówczas m.in. NIEMCY, BELGIA itp.

W 1925r. Minister Edukacji Narodowej Stanisław Grabski wydał rozporządzenie o konieczności wpajania oszczędzania wśród uczniów,