Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.
Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Owoce w szkole”, który skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Nasi najmłodsi uczniowie otrzymają bezpłatnie w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 31 porcji świeżych owoców i warzyw przygotowanych do bezpośredniego spożycia w szkole oraz soki owocowo – warzywne. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Akcja „owoce w szkole” cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, które chętnie zjadają marchewkę, rzodkiewkę, słodką paprykę, jabłka, gruszki i piją soki. Mamy nadzieję, że realizowany program zmieni nawyki żywieniowe naszych uczniów na dłużej.
M. Bloch.