Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach informuje, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Abp. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach odbędą się w dniach od 10 do 31 marca 2014 r. w sekretariacie szkoły w  dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

   W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych są przyjmowane dzieci  z rocznika 2007 ( 7- latki ) oraz z 2008 ( 6 – latki z I połowy roku 01.01-30.06.2008). Dzieci urodzone w II połowie roku 2008 również mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej  na wniosek rodzica.

    Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów (dotyczy dzieci z obwodu szkoły – Wilamowice, Zasole Bielańskie)  oraz na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY REKRUTACJI –  PREZENTACJA