W dniu 14 marca 2014r w Pałacu w Kozach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce-  i – życie…”. Patronat nad konkursem zorganizowanym przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej objął Starosta Bielski Andrzej Płonka. W imprezie  wzięło udział 70 recytatorów z gmin powiatu bielskiego. Wśród nich byli uczniowie  Zespołu Szkół w Wilamowicach: Maria Gąszcz i Samuel Nowak z kl. III b oraz gimnazjaliści Anna Formas i Michał Mateja.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz upominki reklamujące  powiat bielski.

Komisja konkursowa podkreśliła wyrównany poziom prezentacji i dobre przygotowanie uczniów do konkursu. Uczestnictwo w tego typu imprezach pozwala na doskonalenie kultury żywego słowa i kształtuje wrażliwość.