Odznaki turystyki kwalifikowanej:

Chcąc realizować nasze marzenia z dzieciństwa wybieramy się w góry.Chcemy je odkryć dla siebie,zdobyć szczyt,podziwiać panoramy,piękne widoki i oddychać świeżym,górskim powietrzem..Dlaczego góry tak przyciągają,cóż w nich takiego jest?      Dlatego ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1935 roku Górska Odznaka Turystyczna cieszy się taką popularnością.Jej regulamin pozwala na stopniowe poznawanie gór – doskonale upowszechnia turystykę górską.

Odznaki turystyki kwalifikowanej są udokumentowaniem zdobytych umiejętności,wiedzy i przeżyć podczas wycieczek pieszych,górskich,kajakowych,żeglarskich itd. Zasady ogólne są podobne dla wszystkich typów odznak.Za odbyte wycieczki przyznawane są punkty,których liczba mniejsza lub większa-pozwala zdobyć określony stopień odznaki. W przypadku stopnia popularnego dla GOT i OTP wystarczą cztery wycieczki jednodniowe.Dla większości z nich określono wiek,od którego można zdobywać odznaki.Tak szeroka gama odznak daje nam dodatkowe argumenty do poszerzania wiedzy podczas wycieczek w Beskidy.To również okazja do podnoszenia sprawności fizycznej poprzez ruch,zdobywanie umiejetności takich,jak posługiwanie sie mapą,kompasem,umiejetności współdziałania w grupie.Aby efektywnie wykorzystywać siłę własnych mięśni i możliwości techniczne środków transportu niezbędna jest także wiedza techniczna. [Czytaj dalej…] [Czytaj dalej…] [Czytaj dalej…] [Czytaj dalej…]

Odznaki Krajoznawcze i Regionalne

Krajoznawstwo-to według Słownika Języka Polskiego „Ruch społeczny popularyzujący wiedzę o kraju-regionie”między innymi poprzez organizowanie wycieczek. W krajoznawstwie króluje Odznaka Krajoznawcza,której regulamin opracowany został przez  Zarząd Główny  PTTK  w 1975 roku. Odznakę Krajoznawczą Polski zdobywa się zwiedzając miejsca wyszczególnione w Kanonie Krajoznawczym Polski,który stał się swego rodzaju wzorcem dla osób i środowisk nowelizujących regulaminy.Dużą popularnością cieszy się odznaka”Turysta Przyrodnik,którą można zdobywać podczas wędrówek zarówno w górach jak i na nizinach,bo przecież szlaki naszych wędrówek przebiegają przez Parki Narodowe.Warto jeszcze wspomnieć o innych odznakach krajoznawczych.Doskonałym tego przykładem jest”Odznaka szlakiem budownictwa drewnianego”.

W dniu 4-10-2014 r.odbędzie się XIII Jesienny Rajd Powiatowy „Błatnia 2014”.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału opiekunowi Koła Przyrodniczego

Panu Wiesławowi Nycz.

członkowie Koła Przyrodniczego