W dniu 30 września 2014 naszą szkołę odwiedziła Pani Doktor Ewa Haman, wykładowca Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor zajmuje się korzyściami płynącymi z dwujęzyczności i zachęcała uczniów naszej szkoły do nauki języków obcych. W trakcie warsztatów z młodzieżą udowodniła, że każdy z nas jest kreatywny i pełen pomysłów .Zachęcała też uczniów do nauki języka wilamowskiego, w czym wspierali ją Tymoteusz Król i Justyna Majerska-absolwenci Szkoły w Wilamowicach, obecnie propagatorzy kultywowania tradycji w naszym mieście.

Również nauczyciele skorzystali z obecności p. Haman. W trakcie szkolenia dowiedzieliśmy się, że warto być wielojęzycznym ,ponieważ skłaniamy umysł do nieustannego wysiłku, lepiej rozumiemy kulturę danego kraju. Dwujęzyczność to większe możliwości. Ciekawostką jest fakt, że jednojęzycznych ludzi na świecie jest mniej.

Pani doktor Ewa Haman wygłosiła również wykład dla rodziców, w którym podała kilka wskazówek dotyczących nauki języków obcych. Zachęcała , żeby dawali swym dzieciom motyw i okazję do nauki oraz okazywali swoje pozytywne zaangażowanie. Jeśli możemy, używajmy języka razem z dziećmi.

Paulina Tatoń-Praciak