W dniu 6 października 2014 roku udałyśmy się na uroczyste rozpoczęcie akcji „Pola Nadziei” edycja 2014.W nabożeństwie, które odbyło się w kościele NMP w Bielsku -Białej brali udział przedstawiciele szkół z powiatu bielskiego, które zadeklarowały chęć udziału w akcji charytatywnej.Na zakończenie dostaliśmy cebulki żonkili, które zostały zasadzone w donicach. Na wiosnę zakwitną i będą symbolem nadziei dla nieuleczalnie chorych.

Jest to kolejny rok w naszej szkole, w którym będziemy organizować kiermasze i kwesty, a dochód przeznaczymy na wykończenie hospicjum im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Przypominamy,że jest to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

Koordynatorki akcji:

Paulina Tatoń-Praciak

Barbara Nawrocka