Już po raz czwarty dzieci i młodzież szkół Gminy Wilamowice wraz z opiekunami spotkali się na obradach sesji Sejmiku Uczniowskiego w dniu 12 grudnia 2014r. Tym razem gospodarzem Sesji było Gimnazjum im. Św. Abp Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Tematem spotkania były tradycje kultywowane w naszej miejscowości.

Obrady Sejmiku zainaugurowała pani dyrektor Mariola Dylewska-Mitoraj oraz  kierownik ZOSiP pani Bożena Sobocińska. Prezes Sejmiku – Kacper Zatorski powitał gości w języku wilamowskim a uczniowie naszej szkoły ubrani byli w barwne regionalne stroje. Następnie przedstawiono krótką prezentację multimedialną o historii i tradycjach Wilamowic przygotowaną przez Kingę Gawlik. Jedną z uczących się języka wilamowskiego jest uczennica Dorota Leńska, która przedstawiła zaproszonym delegatom historię języka a także jego współczesne losy i działania prowadzone  na rzecz jego zachowania i rozwoju.
Gościem honorowym spotkania był Tymoteusz Król, pasjonat, propagator kultury i języka wilamowskiego w kraju i poza jego granicami, prowadzący lekcje tego języka w naszej szkole. Jego wystąpienie na temat historii Wilamowic i pozostałych miejscowości naszej gminy, wzbogacone zebranymi materiałami badawczymi, wzbudziło duże zainteresowanie zebranych gości. W niezwykły sposób opowiadał także o tradycyjnym stroju wilamowskim.
Kolejnym punktem obrad była prezentacja tańców wilamowskich a następnie wspólne warsztaty taneczne prowadzone przez Tymoteusza Króla i uczniów naszego gimnazjum, należących do Zespołów Regionalnych z Wilamowic. Do tańca przygrywał na akordeonie Jakub Merta – delegat Sejmiku Uczniowskiego z Gimnazjum w Wilamowicach. Młodzież i opiekunowie z chęcią podjęli próbę nauki tradycyjnych tańców ludowych.
Na zakończenie spotkania pani Dyrektor oprowadziła  zaproszonych gości po budynku naszej szkoły i wręczyła pamiątkowe książki.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, nie mogło zabraknąć życzeń i tradycyjnego, wspólnego kolędowania.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Mariola Gawlik i Agnieszka Foks