Spotkania wychowawców z rodzicami
28.01 – GIMNAZJUM:

1. GODZ. 17.00 – SPOTKANIE RODZICÓW Z PANIĄ DYREKTOR NA SZKOLNEJ STOŁÓWCE (ZEBRANIE OGÓLNE)

2. OKOŁO GODZ. 17.15 – SPOTKANIE RODZICÓW Z PANEM PIOTREM RYCHŁY NA SZKOLNEJ STOŁÓWCE (WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MŁODZIEŻY ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI I NARKOTYKAMI – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ)

3. OKOŁO GODZ. 17.45 – 18.00 – SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W KLASACH

29.01 – SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-III – GODZ. 16.00,

– OGÓLNE SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ– GODZ. 16.30

 – SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VI – GODZ. 16.50