Nagrody Rozdane!!!

25 marca 2015 r. podczas Dni Otwartych naszego Gimnazjum został rozstrzygnięty II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas piątych i szóstych . Nagrody i dyplomy wręczył pan Burmistrz Marian Trela, który objął patronat nad konkursem. I tak, pierwszą nagrodę zdobył Jakub Eisenberger z Pisarzowic, drugie miejsce przypadło Helenie Chwierut z Dankowic, a trzecie Małgorzacie Zejma z Wilamowic. Ponadto wszyscy uczestnicy drugiego etapu konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a korzystając z równoległych wydarzeń w gimnazjum mogli wziąć udział w zajęciach Dni Otwartych i przyjrzeć się z bliska pracy w naszej szkole.