XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przebiegał pod hasłem „Cała Polska Czyta w bibliotekach”. W naszej bibliotece szkolnej czytanie odbyło się w dniach 2 – 3 czerwca. Uczniowie z klas I – III zaproszeni do biblioteki słuchali bajek czytanych przez p. higienistkę Katarzynę Zuziak oraz p. bibliotekarki Barbarę Pawińską i Agnieszkę Foks. Dzieci z zainteresowaniem słuchały książek pt. „Królewna” oraz „Piątka z Zakątka”, a po wysłuchaniu potrafiły znakomicie odpowiadać na pytania dotyczące bajek.

B.P., A.F.