Godziny pracy świetlicy szkolnej:

poniedziałek, piątek 7.00 – 16.00

wtorek, środa, czwartek 7.00 – 10.35, 11.20 – 16.00

 

Ramowy plan dnia:

7.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci, przygotowujemy się do lekcji.

8.00 – 11.20 Zajęcia dowolne według indywidualnych potrzeb

11.20 – 11.50, 12.35 – 12.55 Dyżur obiadowy

11.20 – 16.00 Schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych. Realizacja celów i zadań świetlicy szkolnej. Gry i zabawy dowolne. Zajęcia według zainteresowań dzieci pod kontrolą wychowawców. Edukacja multimedialna. Odrabianie zadań domowych.

 

Karta zapisu do świetlicy i na obiady

 

W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

  • doskonalące samodzielne czytanie, słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, origami, wycinanki)
  • wyzwalające ekspresję twórczą (inscenizacje, prace plastyczne)
  • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek)
  • zwiększające sprawność fizyczną (gry, zabawy ruchowe)
  • przygotowujące do udziału w życiu społecznym (udział w imprezach szkolnych, środowiskowych, pamięć o ważnych rocznicach)
  • przyzwyczajające uczniów do samodzielnej i zorganizowanej pracy (odrabianie zadań domowych)

Świetlica szkolna współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, logopedą oraz rodzicami.