Mamy przyjemność poinformować o organizacji

II Gminnego Konkursu Fotograficznego.

POD PATRONATEM BURMISTRZA WILAMOWIC

Po zeszłorocznym sukcesie I edycji konkursu, na który wpłynęło ponad 120 zdjęć postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję. Dlatego poraz kolejny zwracamy się z propozycją wspólnego zaangażowania do tego przedsięwzięcia mającego na celu prezentację uroku i walorów naszej Gminy – Wilamowice, a także być może odkrycie talentów fotograficznych naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że ta idea zostanie przez Państwa przyjęta z aprobatą i dzięki temu wpłynie do nas po raz kolejny wiele ciekawych prac.

Temat II GKF:

„Kontrasty”.

(Tematyka obejmuje: ludzie, wydarzenia, kontrasty, wczoraj i dziś, ulice i zaułki, wybrany fragment flory lub fauny, architektura, stare i nowe, piękne i brzydkie,)

Kontrast – uwydatniona różnica, przeciwieństwo lub przeciwstawienie elementów obrazu bądź rzeźby. Kontrast służy do podkreślenia i zaakcentowania wybranych elementów dzieła. Może też służyć do podkreślenia nastroju pracy, na przykład przydawać niepokoju i niepewności. Różnica między dwoma zestawianymi ze sobą przedmiotami lub zjawiskami dotycząca na przykład barwy, kształtu lub faktury.

 

Życzymy wspaniałych zdjęć i czekamy na zgłoszenia do konkursu.

Z poważaniem

Alina Kajta – Bożek

Wojciech Gurdek

Barbara Nawrocka

Paulina Tatoń – Praciak

 

 

Regulamin

II  Gminnego Konkursu Fotograficznego

pt. „Kontrasty” – edycja 2012 r.

1. Organizator  konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicach

ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

www.zsp.wilamowice.pl e-mail: gkfwilamowice@gmail.com

2. Kategorie:

a) zdjęcie pojedyncze (maksymalnie 3 fotografie)

b) para zdjęć przedstawiająca kontrast (maksymalnie dwie pary)

(Tematyka obejmuje: ludzie, wydarzenia, kontrasty, wczoraj i dziś, ulice i zaułki, wybrany fragment flory lub fauny, architektura, stare i nowe, piękne i brzydkie,)

Kontrast – uwydatniona różnica, przeciwieństwo lub przeciwstawienie elementów obrazu bądź rzeźby. Kontrast służy do podkreślenia i zaakcentowania wybranych elementów dzieła. Może też służyć do podkreślenia nastroju pracy, na przykład przydawać niepokoju i niepewności. Różnica między dwoma zestawianymi ze sobą przedmiotami lub zjawiskami dotycząca na przykład barwy, kształtu lub faktury.

3. Warunki uczestnictwa:

a) wiek – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej gminy Wilamowice

b) technika:

  • odbitki czarno –białe lub  barwne o formacie 15 x 21 lub większe
  • należy nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia lub maksymalnie dwie pary zdjęć (zdjęcia ściśle powiązane ze  sobą tematycznie)
  • w przypadku nadesłania pary zdjęć należy dołączyć schemat prezentacji

c) termin nadsyłania prac – 11 czerwiec 2012 roku

d) prace z dopiskiem: „IIGKF” na kopercie należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicachul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

  • wraz z pracami, na odwrocie oznaczonymi tytułem i godłem autora należy przysłać zaklejoną kopertę oznaczoną również logiem/znakiem autora. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany formularz dostępny w załączniku.

4. Nagrody:

  • kwalifikacji zdjęć na wystawę pokonkursową i przyznania nagród dokonuje Jury powołane przez organizatora.
  • laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.
  • wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac z udziałem laureatów i uczestników konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatorów w budynku ZSP Wilamowice.
  • termin zostanie ogłoszony na stronie www.zsp.wilamowice.pl (druga połowa czerwca)

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas trwania konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach i publikacjach związanych z konkursem.

7. Uczestnik zgadza się na przekazanie zdjęć konkursowych na rzecz organizatora, z zachowaniem praw autorskich uczestnika, w celu wyeksponowania ich w placówkach użytku publicznego.

8. Wszelkie pytania należy kierować na

  • e-mail: gkfwilamowice@gmail.com
  • telefonicznie: 33 8457 444, osoby do kontaktu. Wojciech Gurdek lub Alina Kajta-Bożek.

9. Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie:www.zsp.wilamowice.pl

10. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*