Mamy przyjemność poinformować o organizacji

I Gminnego Konkursu Fotograficznego.

Zwracamy się z propozycją wspólnego zaangażowania do tego przedsięwzięcia mającego na celu prezentację uroku i walorów przyrodniczych naszej Gminy – Wilamowice, a także być może odkrycie talentów fotograficznych naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że ta idea zostanie przez Państwa przyjęta z aprobatą i dzięki temu wpłynie do nas wiele ciekawych prac.

Temat I GKF:

„Wiosna budzi się do życia”.

Fotografia może obejmować pejzaż, wybrany fragment flory, faunę oraz zdjęcie makro.

Życzymy wspaniałych zdjęć i czekamy na zgłoszenia do konkursu.

Z poważaniem

Alina Kajta – Bożek

Wojciech Gurdek

Barbara Nawrocka

 

Regulamin

I  Gminnego Konkursu Fotograficznego

pt. „Wiosna budzi się do życia” – edycja 2011 r.

1.      Organizator  konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicach

ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

www.zsp.wilamowice.pl

e-mail: konkursfoto@zsp.wilamowice.pl

2. Kategorie:

a)        zdjęcie pojedyncze (maksymalnie 3 fotografie)

b)        cykl – maksymalnie 3 fotografie

(Tematyka obejmuje: pejzaż, wybrany fragment flory lub fauny, zdjęcia makro)

 

3. Warunki uczestnictwa:

c)        wiek – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej gminy Wilamowice

d)       technika:

o   odbitki czarno –białe lub  barwne o formacie 15 x 21 lub większe

o   należy nadesłać trzy zdjęcia lub jeden cykl (zdjęcia ściśle powiązane ze  sobą tematycznie) liczący maksymalnie trzy fotografie, stanowiący kompozycję. Prace nadesłane jako zestaw wyczerpują limit ilościowy.

o   w przypadku nadesłania cyklu należy dołączyć schemat prezentacji

 

e)        termin nadsyłania prac – 20 maja 2011 roku

o   prace z dopiskiem: „IGKF” na kopercie należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicach

ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

o   wraz z pracami, na odwrocie oznaczonymi tytułem i godłem autora należy przysłać zaklejoną kopertę oznaczoną również logiem/znakiem autora. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany formularz dostępny w załączniku.

 

4. Nagrody:

o   kwalifikacji zdjęć na wystawę pokonkursową i przyznania nagród dokonuje Jury powołane przez organizatora.

o   laureaci  otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.

o   wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac z udziałem laureatów i uczestników konkursu odbędzie się 31 maja 2011r. godz. 13 w budynku ZSP Wilamowice.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas trwania konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach i publikacjach związanych z konkursem.

7. Uczestnik zgadza się na przekazanie zdjęć konkursowych na rzecz organizatora, z zachowaniem praw autorskich uczestnika, w celu wyeksponowania ich w placówkach użytku publicznego.

8. Wszelkie pytania należy kierować na

o   na e-mail: konkursfoto@zsp.wilamowice.pl

o   telefonicznie: 33 8457 444, osoby do kontaktu. Wojciech Gurdek lub Alina Kajta-Bożek.

9. Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie:www.zsp.wilamowice.pl

10. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*