Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Dyrektor Zespołu Szkól w Wilamowicach informuje, że od 1.03.2017 r.

do 17.03.2017 r.  przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/18 zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I od 20.03.2017 do 31.03. 2017. Formularz zgłoszenia i wniosku znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

Do klas I przyjmowane są:
dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

term_rekrutacji