Uroczyste podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”- 2017

W dniu 24. kwietnia 2017 roku w Auli Towarzystwa Oświatowego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej odbyło się  oficjalne podsumowanie XXIV edycji konkursu „Mieszkam w Beskidach”.
Patronat nad nim objął: Śląski Kurator Oświaty, Małopolski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Świnna. Organizatorem i inicjatorem konkursu od dawna jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Świnnej pan Mieczysław Krzak oraz Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” w Świnnej.
Nasza placówka od wielu lat bierze aktywny udział w konkursie, który cieszy się ogromnym powodzeniem, obiektywizmem i z roku na rok zyskuje więcej laureatów.
Generalnie w konkursie uczestniczyło około siedmiu tysięcy uczestników z 308 placówek oświatowych z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Tak ogromne przedsięwzięcie miało na celu rozbudzić szeroko rozumiane  zainteresowanie plastyczne, różnorodność technik i pomysłów artystów. Ideą projektu było zwrócenie uwagi uczestnikom na otaczające nas piękno malowniczego Beskidu. Ważną cechą konkursu  zawsze jest to, że dowolność technik i styl pracy plastycznej, format należą do gustu autora. Nasi podopieczni zarówno z przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum wykazali się ogromną kreatywnością wybierając pomysł i technikę sobie najbliższą.
Idąc za przykładem kultywowania rodzimych tradycji związanych z naszą „Małą Ojczyzną – Wilamowice”  staramy się przenieść wartości na inny grunt. Doceniamy nasz folklor, krajobraz, motywy regionalne prezentując owe bogactwo w formie plastycznej dla szerszych odbiorców.
Nasi wychowankowie poczuli się docenieni i dowartościowani odbierając wyróżnienia i wysokie lokaty w tak prestiżowym konkursie.
Osobiście nagrodę w różnych kategoriach odebrali:

Szkoła Podstawowa:

Aleksandra Turczyn I miejsce – Nagroda Dyrektora GOK  w Świnnej, wypalanka
Damian Strycharski I miejsce – malarstwo na szkle
Estera Nawrocka II miejsce – formy przestrzenne
Maria Zejma II miejsce – rysunek
Maja Gawlik  III miejsce – techniki przestrzenne
Aleksandra Nikiel  III miejsce – rysunek
Martyna Gara II miejsce – malarstwo
Julia Mleczko III miejsce – techniki przestrzenne
Marcel Tora III miejsce – rysunek
Sebastian Markiel III miejsce- wyklejanka

Wyróżnienia zdobyli: Patrycja Dudys, Aleksandra Nowak, Robert Kozieł, Milena Lubecka.

Gimnazjum:

Maria Nycz III miejsce – rysunek
Marcel Bożek I miejsce – Formy przestrzenne

Wyróżnienia zdobyli: Karolina Blarowska, Izabela Ubik, Aneta Januszyk, Konrad Nycz.

Uczniów do konkursu przygotowały panie: Monika Fojcik, Renata Nowak, Anna Dusik, Mariola Gawlik, Alina Kajta-Bożek.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Przykładowe prace wysłane na konkurs.

Konkurs – edycja 2016

Z przyjemnością informujemy, że nastąpiło ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” zorganizowanego przez Dom Kultury w Świnnej koło Żywca. Konkurs o charakterze interdyscyplinarnym miał na celu pokazanie piękna naszej „Małej Ojczyzny”-Beskidów. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty. W naszym Zespole Szkół na stałe wszedł w harmonogram wydarzeń i cieszy się z racji licznych kategorii ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Laureaci naszej placówki to zarówno przedszkolaki jak i uczniowie klas I-VI.
Nagrodę główną Dyrektora Ośrodka Kultury w Świnnej w Kategorii KOGEL-MOGEL (prace trudne do zakwalifikowanie do innych kategorii) zdobyły: Milena Filiacz z klasy II b oraz Zofia Gabryś z klasy VI a- I Miejsce,natomiast Milena Markiel z kl. II b oraz Aleksandra Nowak z klasy IV b- II Miejsce.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
Kamila Zemczak klasa II b, Maja Gawlik IV b, Nikola Żmudka IV b , Jagoda Markowska VI a. Ponadto:
Kategoria: FORMY PRZESTRZENNE:
Oliwia Dzida klasa VI b – II Miejsce
Karolina Holek VI b – III Miejsce
Marcel Bożek VI b – Wyróżnienie
Kategoria: RYSUNEK do lat 6
Adam Strycharski z grupy IV – I Miejsce
Mikołaj Stachura z grupy IV-Wyróżnienie
Kategoria: Rysunek do lat 8
Milena Bożek I c- I Miejsce
Filip Nowak II a – II Miejsce
Oliwia Rembiesa II b – III Miejsce
Józef Cis II c- III Miejsce
Joanna Kozieł II a- Wyróżnienie
Wojciech Łaczny II c-Wyróżnienie
Kategoria: RYSUNEK- 9-11 lat
Aleksandra Nikiel III b- I Miejsce
Estera Nawrocka III a – II Miejsce
Natalia Wierońska IV b – III Miejsce
Wyróżnienia: Maria Zejma kl. III b, Anna Balcarczyk V a
Kategoria: RYSUNEK do lat 13
Alicja Filiacz VI b – II Miejsce
Natalia Karpińska VI b- Wyróżnienie
Kategoria: MASA SOLNA
Martyna Gara V b-Wyróżnienie
Julia Froń I b-Wyróżnienie
Kategoria: WYKLEJANKA
Hubert Szczepanek z grupy IV- Wyróżnienie
Oficjalne wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło 7 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.00 w Auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego. Wyjazd z dziećmi i opiekunem zostanie zorganizowany przez szkołę. Dzieci przedszkolne oraz uczniów przygotowały do konkursu panie: Dorota Konior, Aneta Dżugaj, Beata Biesik, Iwona Kasperek, Renata Merta, Edyta Jędrzejko, Alina Kajta-Bożek.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu swojego talentu i pomysłowości.

Konkurs – edycja 2015

XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „MIESZKAM W BESKIDACH”
Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac. Uczestnicy tegorocznej edycji to: Zuzanna Wiewióra klasa V, Maria Gąszcz klasa V, Anna Balcarczyk klasa V, Maja Gawlik klasa IV, Karolina Holek klasa VI, Marcel Bożek VI, Aniela Budzińska VI, Alicja Filiacz VI, Oliwia Dzida VI, Aleksandra Nowak IV, Kalina Markowska IV, Jagoda Markowska VI, Zofia Gabryś klasa VI, Natalia Karpińska klasa VI, Natalia Wierońska klasa IV, Paulina Tlałka klasa V, Oliwia Krywult klasa V, Martyna Gara klasa V, Nikola Żmudka klasa IV (kolejność nazwisk przypadkowa). Ocena prac nastąpi 12 marca 2016 roku. O wynikach powiadomimy w stosownym terminie. Dziękuję uczniom za wkład i zaangażowanie.

 

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej nastąpiło oficjalne wręczenie nagród i dyplomów. Słowa podziękowania i gratulacje skierował do wszystkich zebranych laureatów dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej p. Mieczysław Krzak – organizator i inicjator konkursu. Tegoroczna – XXII edycja zgromadziła ponad siedem tysięcy prac plastycznych o różnorodnej technice. Doceniono ponad tysiąc dwustu uczestników. To naprawdę wysokie lokaty dla naszych przedszkolaków i uczniów Zespołu.
Cieszy fakt, że z roku na rok przybywa zainteresowanych i nie brak pomysłów w kreowaniu nowych dzieł. Gratulujemy sukcesów!

IMG_1844

Nasza placówka od lat uczestniczy w konkursie „Mieszkam w Beskidach”. Corocznie mamy wielu laureatów, którzy zdobywają znakomite lokaty. Nie brak chętnych i stałych „weteranów”. Nie zmienia się regulamin i tematyka. To wiąże się z motywacją do czerpania pomysłów już dużo wcześniej przed wysłaniem prac.
Celem konkursu jest rozbudzenie i poszerzenie wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenia uwagi na piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom w tworzeniu prac płaskich oraz przestrzennych.
Zespół Szkół reprezentowało przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
I tak w kategorii:
szkło II miejsce zdobyła Judytka Chmiel z grupy 5-cio latków
w kategorii masa solna Natalka Nowak również II miejsce. Opiekun: p. A. Kajta-Bożek
Wiktoria Kine z grupy 6-cio latków w kategorii rysunek zdobyła wyróżnienie. Opiekun: p.D. Konior
Wśród klas drugich laureatami w kategorii rysunek zostały Maria Zejma wyróżnienie oraz Patrycja Dudys II miejsce. Opiekun: p. Renata Merta.
W grupie wiekowej klas IV-VI laureaci to:
Nagroda Dyrektora GOK Świnna I miejsce Zofia Korczyk klasa VI a
Kategoria Kogel-mogel Klaudia Kolasa V a I miejsce
Kategoria Rysunek Oliwia Dzida klasa V b Wyróżnienie, Wiktoria Płachta klasa IV a Wyróżnienie
Kategoria Makieta
Karolina Bodzek klasa VI b Wyróżnienie
Tomasz Sznajder z Va z bratem Pawłem Wyróżnienie
Zuzanna Zejma klasa VIb Wyróżnienie
Maria Elhassan i Małgorzata Zejma z klasy VI b Wyróżnienie
Kategoria Formy przestrzenne
Martyna Markiel klasa VIb Wyróżnienie
Monika Pająk klasa VIb Wyróżnienie
Aniela Budzińska klasa Vb Wyróżnienie
Marcel Bożek klasa Vb II miejsce
Wśród gimnazjalistów Monika Drewniak zdobyła III miejsce.
Pozostali uczestnicy konkursu to:
Klasy drugie reprezentowali: Klaudia Kuc, Aleksandra Nikiel, Patrycja Foks, Jakub Tetłak, Norbert Foks, Estera Nawrocka, Aleksandra Turczyn, Wiktoria Niedziela, Maja Chmielniak, Maria Marszałek. Opiekun; p.M. Bloch, p. R. Merta.
Uczniowie klasa IV-VI: Martyna Gara, Maria Gąszcz, Klaudia Bebak, Jagoda Markowska, Martyna Stawowczyk, Michał Stańczyk, Emilia Płaza, Julia Mleczko, Karolina Holek, Aneta Korczyk, Magdalena Marczyńska, Aleksandra Bilczewska.
Uczniowie Gimnazjum: Gabriela Handzlik, Karolina Blarowska, Aleksandra Wójcik, Aleksandra Nowak, Antoni Marszałek. (kolejność nazwisk przypadkowa)
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy. O wręczeniu nagród każdy zostanie powiadomiony w stosownym czasie. Odsyłam na stronę www. mieszkamwbeskidach. pl

19 marca nastąpiło ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. Nasza Szkoła od lat bierze udział w tym prestiżowym konkursie. Celem tegorocznej edycji było rozbudzenie i poszerzenie wśród uczniów szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą – zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie w nim zachodzą.

Konkurs obejmował różnorodne kategorie:

·       Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

(równoznaczną z I miejscem ) zdobyła Kamila Majerska

z klasy Vb.

·       „Mama , Tata i Ja” – Zofia Korczyk z klasy Va

·       Beskidzki Kogel – Mogel- III miejsce Katarzyna Uroda

z klasy VI a

·       Rysunek Wyróżnienie Daria Gąszcz z klasy Vb

·       Malowanie na szkle Wyróżnienie Estera Nawrocka

z klasy Ia oraz Alicja Filiacz z klasy IV b.

 

Zainteresowanych odsyłam na stronę www.mieszkamwbeskidach.pl Laureatom serdecznie gratuluję i zapraszam do następnych edycji.

Opiekun: Alina Kajta-Bożek

Konkurs – edycja 2014

XXI edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”

„Najważniejszą rzeczą jest, aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem własnej twórczości”. Myśl która przyświeca tegorocznej edycji. Celem konkursu  jest rozbudzenie i poszerzenie wśród dzieci szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą jest również zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie w nim zachodzą.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej koło Żywca. Wysłaliśmy prace uczniów:

 1. Estera Nawrocka klasa I- malowanie na szkle
 2. Karolina Lasoska klasa III- rysunek kredką
 3. Alicja Filiacz klasa IV- malowanie na szkle
 4. Zofia Korczyk klasa V- wypalanka w drewnie
 5. Maria Elhassan klasa V- decupage na desce
 6. Martyna Markiel klasa V- malowanie na szkle
 7. Daria Gąszcz klasa V- malowanie na płótnie
 8. Stawowczyk Martyna klasa V- rysunek kredką
 9. Katarzyna Uroda klasa VI- Anioł, forma przestrzenna
 10. Kamila Majerska klasa V- malarstwo na płótnie
 11. Karolina Blarowska klasa VI- malowanie farbą
 12. Sara Froń klasa I Gimnazjum- linoryt

Śledząc poczynania młodych artystów oczekujemy na wyniki, które nastąpią 30 marca 2014 roku. Wszelkie informacje dostępne na stronie WWW.mieszkamwbeskidach.pl  

 

BALI BALI

BALI BALI BALI

Poprzednia edycja 2012/2013

Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej.

Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac.

Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej

rozumianym terminem Beskidy.

Organizatorzy nie narzucają jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą.

Jeśli chodzi o technikę plastyczną również nie ma ograniczonych ram. Uczniowie naszej szkoły wykazali się: malowaniem na szkle, wypalanką, malowaniem na płótnie, desce, rysunkiem, kolażem, pracą przestrzenną (anioł) oraz modelowaniem z masy solnej- bukieciarstwem z liści.

Reprezentanci szkoły:

1.Zofia Korczyk klasa IV

2.Martyna Markiel  klasa IV

3. Kamila Majerska

klasa IV

4. Daria Gąszcz klasa IV

5.Małgorzata Zejma klasa IV

6. Zuzanna Zejma klasa IV

7. Tymoteusz Wojtuszek klasa IV

8. Karolina Biba klasa V

9. Marcin Duda klasa V

10. Kinga Drewniak klasa V

11. Katarzyna Uroda klasa V

12.Gabriela Handzlik klasa VI

13.Sara Froń klasa VI

16 marca 2013 roku  nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników.

Prezentacja wysłanych prac


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*