Informacja o inspektorze danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół w Wilamowicach pełni Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:

•    pisemnie na adres Zespołu Szkół w Wilamowicach;

•    na adres poczty elektronicznej: zs@wilamowice.pl;

•    telefonicznie pod numerem 696 575 905