Lista dzieci przyjętych

do

Szkoły Podstawowej im Abp Józefa Bilczewskiego

w Wilamowicach

Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Zgodnie z §11b Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lista dzieci przyjętych do przedszkola umieszczona jest na jego na stronie internetowej.

Oświadczenie woli Szkoła Podstawowa

Wyniki rekrutacji przedszkola znajdują się na stronie przedszkola