Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dobre praktyki zasady bezpieczeństwa UODO

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Kształcenie na odległość poradnik dla szkół

Ocenianie zdalne

Poradnik UODO Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Poradnik UODO dla szkół pzy współpracy z MEN

Zasady zachowania podczas pracy zdalnej

Zasady oceniania w okresie zdalnego nauczania w SP w Wilamowicach

Zasady oceny zachowania zachowania praca zdalna