Regulamin

III  Gminnego Konkursu Fotograficznego

pt. „Folklor” – edycja 2013 r.

1. Organizator  konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicach

ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

www.zsp.wilamowice.pl                                              e-mail: gkfwilamowice@gmail.com

2. Kategorie:

a) zdjęcie pojedyncze (maksymalnie 3 fotografie)

b) grupa zdjęć (maksymalnie dwie grupy po 3 zdjęcia w grupie)

(Tematyka obejmuje: ludzie, wydarzenia, folklor, ulice i zaułki, architektura)

FOLKLOR –  twórczość ludowa obejmująca podania, legendy, pieśni, zwyczaje i obrzędy, język i gwarę, sztuki plastyczne: rzeźbę, malarstwo, grafikę i rzemiosło artystyczne.

3. Warunki uczestnictwa:

a) wiek – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum gminy Wilamowice

b) technika:

  • odbitki czarno –białe lub  barwne o formacie 15 x 21 lub większe
  • należy nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia lub maksymalnie dwie grupy zdjęć (zdjęcia ściśle powiązane ze  sobą tematycznie)
  • w przypadku nadesłania grupy zdjęć należy dołączyć schemat prezentacji

c) termin nadsyłania prac – 5 czerwca 2013 roku

d) prace z dopiskiem: „IIIGKF” na kopercie należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicach ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

  • wraz z pracami, na odwrocie oznaczonymi tytułem i godłem autora należy przysłać zaklejoną kopertę oznaczoną również logiem/znakiem autora. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany formularz dostępny w załączniku.

4. Nagrody:

  • kwalifikacji zdjęć na wystawę pokonkursową i przyznania nagród dokonuje Jury powołane przez organizatora.
  • laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.
  • wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac z udziałem laureatów i uczestników konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatorów w budynku ZSP Wilamowice.
  • termin zostanie ogłoszony na stronie www.zsp.wilamowice.pl (druga połowa czerwca)

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas trwania konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach i publikacjach związanych z konkursem.

7. Uczestnik zgadza się na przekazanie zdjęć konkursowych na rzecz organizatora, z zachowaniem praw autorskich uczestnika, w celu wyeksponowania ich w placówkach użytku publicznego.

8. Wszelkie pytania należy kierować na

  • e-mail: gkfwilamowice@gmail.com
  • telefonicznie: 33 8457 444, osoby do kontaktu. Wojciech Gurdek, Paulina Tatoń-Praciak, Barbara Nawrocka

9. Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie:www.zsp.wilamowice.pl

10. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

 

Regulamin2013    plakat2013  formularz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*